ارتباط با ما

بازخورد(پیام) مشتری نیروی حیاتی کسب و کار ما است. به ما بگویید چه چیزی در ذهن شما، خوب یا بد است.

ما به همه نظرات مشتریان پاسخ می‌دهیم و مشتاقانه منتظر شنیدن از نظرات شما هستیم.

آدرس ایمیل: info@paasaaj.net